Topogrāfija

Izgatavojam topogrāfiskos plānus mērogos 1:250 1:500 1:1000 projektēšanas un plānošanas vajadzībām. Pakalpojumā ietilpst arī saskaņošana visās atbildīgajās iestādēs.

Projektu izspraušana dabā un izpildmērījumi

Izspraužam dabā būvasis, apakšzemes komunikācijas (elektrība, gāze, kanalizācija, ūdens u.c.) Sagatavojam nospraušanas aktus. Veicam izpildmērījumus, salīdzinam ar projektu un izgatavojam izpildmērījumu plānus.

Celtniecības ģeodēzija

Veicam pilna procesa ģeodēzisko uzraudzību būvniecības gaitā sākot ar projekta izspraušanu dabā, būves elementu precizitātes pārbaudi būvdarbu laikā kā arī izbūvētā salīdzināšanu ar projektu un izpildmērījumu plānu izgatavošanu projekta nodošanas vajadzībām