Pakalpojumi

  • Topogrāfiskie plāni
  • Būvasu nospraušana dabā un nospraušanas akti
  • Būvju, komunikāciju, ceļu un laukumu nospraušana dabā
  • Izpildmērījumi būvēm, komunikācijām, ceļiem un laukumiem
  • Celtniecības ģeodēzija
  • Nivelēšana, augstumu noteikšana
  • Platību, tilpumu, apjomu uzmērīšana un aprēķini
  • Citi nestandarta ģeodēziskie darbi

topografiskais_plansbuvasu_nosprausanas_aktsizpildmerijumu_plans